Renkum 2 – Parenco

Home/Timeline Stories/Renkum 2 – Parenco

Beschrijving van de geschiedenis van de papierfabricage aan de rijn bij Renkum

Ombouw PM1

Papiermachine 1 ondergaat een omvangrijke modernisering. De langzeefpartij wordt vervangen door een gapformer en de droogpartij wordt aangepast voor hogere snelheden. De snelheid van de machine gaat van maximaal 1350 m/min omhoog naar het maximum van 1600 m/min.

Ombouw PM12017-11-05T21:51:10+01:00

Ombouw PM 2

Papiermachine 2 ondergaat een modernisering. De zeefpartij wordt verlengd, er komt een vierde pers bij in de perspartij. De stalen kalander wordt vervangen door een soft-compact kalander en de tussenkalander in de droogpartij verdwijnt. De snelheid van de machine gaat omhoog naar het maximum van 1300 m/min door modernisering van de besturing van de aandrijfmotoren van de papiermachine.

Ombouw PM 22017-11-05T21:51:42+01:00

Bouw en ingebruikname Pm1 en overname door Haindel

Bij Parenco (voorheen Renkum III genaamd) wordt een tweede grote krantenpapiermachine gebouwd, PM-1 (Papiermachine 1). De machine is 9 meter breed en heeft een constructiesnelheid van 1500 m/min. Na de bouw van Papiermachine 1 heeft de Haindl de resterende 31 % aandelen overgenomen. Parenco is nu 100 % dochter van Haindl.

In 1987 start papiermachine PM1

Bouw en ingebruikname Pm1 en overname door Haindel2017-11-05T21:02:10+01:00

De gemeente en Renkum 1

Januari 1982

De Gemeente Renkum komt tot overeenstemming met de curatoren van Van Gelder Zonen over de aankoop van terrein en gebouwen van Renkum.
Parenco sluit een huurovereenkomst voor 5 jaar (met optie op verlenging met 2 jaar) met de Gemeente Renkum voor de huur van gebouwen en terreinen met betrekking tot papiermachine no. 24, teneinde deze machine in te zetten voor de fabricage van krantenpapier. Hiertoe wordt opgericht door Parenco B.V. een 100% dochteronderneming ”B.V. Papierfabriek Harten”.
Technische voorbereidingen voor leverantie van het benodigde grondstofmengsel vanuit het moederbedrijf via de bestaande houtstofleiding, alsmede voorzieningen aan de papiermachine zelf, worden in gang gezet.

Maart 1982
Ter versteviging van de afzet van krantenpapier in Groot Brittannië en Ierland wordt een verkoopkantoor te Londen opgericht onder de naam “Parenco Newsprint (U.K.) Ltd

April 1982

Na de sluiting van Renkum I werd besloten om de PM 24 (papiermachine 24) wederom in bedrijf te stellen. De machine werd, onder de naam Papierfabriek Harten, geschikt gemaakt voor de productie van krantenpapier en na en korte periode van stilstand, op 31 maart 1982 weer opgestart. De gebouwen en de machines waren uit het faillissement van Van Gelder opgekocht door de gemeente Renkum en verhuurd aan Parenco. Op deze wijze werd de werkgelegenheid voor een aantal oud werknemers bewaard en werd met deze productie vooruit gewerkt op de bouw van de nieuwe machine van Parenco.

Na het faillissement van Van Gelder werden de aandelen van Van Gelder Courantenpapier over genomen door de Nederlandse Investeringsmaatschappij. Aangezien het doel van deze maatschappij niet was om papier te maken, is aan de directie van Parenco, zoals het bedrijf ging heten, verzocht een kandidaat te vinden voor de overname van de aandelen. Hiertoe was het Duitse familiebedrijf Haindl te Augsburg bereid en zij namen in 1984 69 % van de aandelen over. Hierbij werd afgesproken dat de overige aandelen door hen overgenomen konden worden wanneer zij een tweede papiermachine zouden bouwen in Renkum.

De gemeente en Renkum 12017-11-05T21:02:54+01:00

Faillissement Van Gelder en ontwikkeling Parenco

Juli 1981
Statutaire naamswijziging van “Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V.” in “Parenco B.V.”.
Stopzetting door Van Gelder Zonen van het bedrijf Renkum I (papiermachine 1 en 24) met als gevolg een aanzienlijke vaste kosten derving voor Parenco i.v.m. de beëindiging van leveranties van voornamelijk houtslijp.
PM 24  zal in maart 1982 voor rekening van Parenco weer 5 jaar in bedrijf komen voor het maken van krantenpapier.

Augustus 1981
Het faillissement wordt uitgesproken over Van Gelder Zonen.

Oktober 1981
Oprichting door Parenco B.V. van een 100 % dochteronderneming “Parenco Hout B.V.'”.

December 1981
De productie van krantenpapier te Velsen wordt beëindigd. Daarmee vervalt voor Parenco o.a. de afzet van de betreffende productie.

 

Faillissement Van Gelder en ontwikkeling Parenco2017-12-13T21:53:27+01:00

Verzelfstandiging van Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V.

Volledige verzelfstandiging na herfinanciering van Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V. (handelsnaam Parenco). Overeenkomst met Van Gelder Papier voor:

  1. Leveranties houtslijp en andere diensten aan Renkum I.
  2. Inkoop hout t.b.v krantenpapierfabricage te Velsen.
  3. Verkoop van krantenpapier van bedrijf Velsen.
Verzelfstandiging van Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V.2017-11-05T21:01:19+01:00

Oprichting Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V.

April 1977 oprichting met overheidsdeelname van Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V. voor de bouw van Renkum III, op het terrein van Renkum II, ter vervanging van de productie van de verouderde courantenpapiermachines te Renkum en Velsen.

Oprichting Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V.2017-11-05T20:59:15+01:00

Hervatting productie na 2e wereldoorlog

In de 2e wereldoorlog ontstond in beide fabrieken ernstige schade door oorlogshandelingen en roof. Aan de zijkant van het huidige gebouw van de centrale kan men de schade nog zien aan de bakstenen die ontstaan is door kogels en granaten. In 1946 wordt het grootste gedeelte van de schade hersteld en wordt de productie hervat.

Hervatting productie na 2e wereldoorlog2017-12-13T21:46:39+01:00

De NV Hollandsche Houthandel Maatschappij

De N.V. Hollandsche Houthandel Maatschappij met inkoopkantoor in St. Petersburg In 1912 richt Van Gelder Zonen op de “Hollandsche Houthandel Maatschappij”. Daardoor is een direct contact gelegd met de houtmarkt in Rusland en kan men overgaan tot de aankoop van boscomplexen. En dan breekt de eerste wereldoorlog uit, die alle verhoudingen in het economisch leven verstoort, op een wijze, tot op dat ogenblik, ongekend. Ook Van Gelder Zonen ondervindt de in snel tempo oprijzende, torenhoge moeilijkheden, voor welke alle papierfabrikanten in Nederland zich zien gesteld: gebrek aan grondstoffen, materialen en brandstof; het wegvallen van afzetmarkt plotselinge prijsstijgingen en andere onvoorziene gebeurtenissen; en daarbij een door de noodtoestand geboden staatsbemoeienis, die de bewegingsvrijheid van de individuele fabrikant binnen enge grenzen bindt.

De N.V. Hollandsche Houthandel Maatschappij, die door middel van een eigen inkoopkantoor te Sint Petersburg Van Gelder Zonen van hout voor de cellulose- en houtstoffabrieken voorzag, moet in 1917 geliquideerd worden. Het vele papier nodig voor de rantsoeneringskaarten in Nederland, maakt echter dat in het bijzonder de fabriek te Wormer vrij regelmatig kan doorwerken.

1914-1918 Verkoopkantoor te Londen voor de afzet van krantenpapier Van 1914 tot 1918 heeft Van Gelder Zonen een eigen verkoopkantoor te Londen en voor de export naar Engeland dient het speciaal daarvoor gekochte stoomschip Eendracht (300 ton laadvermogen), dat na de afkondiging van de verscherpte duikbootoorlog in februari 1917 op Scandinavië gaat varen.

In 1919 zal het schip, dat 77.000 gulden heeft gekost, aan een Engelse firma verkocht worden voor 11.000 pond sterling.

De NV Hollandsche Houthandel Maatschappij2017-11-03T22:53:15+01:00
Ga naar de bovenkant