Timeline Stories

Home/Timeline Stories

All timeline stories.

Van Gelder Zonen bouwt Renkum 2

Tussen 1911 en 1919 komt de oprichting, bouw en in bedrijf name van Renkum I voor de additionele fabricage van krantenpapier (PM 1 en PM 17) tot stand. Het idee voor Renkum II is eigenlijk even groots van simpelheid als dat, wat leidde tot de oprichting van de eerste cellulosefabriek. Het blijkt, dat de Nederlandse dagbladpers niet al haar orders aan de ene en enkele krantenpapierfabriek van Van Gelder Zonen wil opdragen; als in Velsen een storing optreedt, zou men geheel en al van papier zijn verstoken. Welnu, zegt Van Gelder Zonen, dan maken wij nóg een krantenpapierfabriek, in een geheel ander deel van het land.

In ruim een jaar tijd werd deze nieuwe fabriek op het terrein van een verlaten steenbakkerij gebouwd. Zij was opgetrokken van gewapend beton en lag aan een ruime haven, terwijl uitgestrekte terreinen voor houtpark beschikbaar waren.

Van de korte levensgeschiedenis van Renkum II is de bouwtijd het interessantst. Met welk een snelheid de directie uitvoering wist te geven aan den wens, een tweede fabriek van courantpapier te stichten, blijkt uit data en cijfers. Nadat op 1 december 1911 de koopakte was gepasseerd, kwam het terrein in bezit van de firma, die inmiddels de leiding van de fabrieksbouw, de haven- en steigeraanleg en alles wat daarmee samenhing, had opgedragen aan den architect A. van Driesum Szn., die een achttal bestekken gereed maakte. Op 2 december werd reeds het maken van een steiger van 200 m lengte gegund. Deze zou komen te rusten op vijfhonderd betonpalen, en zou in honderd veertig werkdagen gereed moeten zijn. (Deze steiger heeft tot midden jaren 1990 stand gehouden.)

Op 1 Februari werd begonnen met het maken van een haven met uitmonding en het opspuiten der fabrieksterreinen. Van 20 april af werd met dag- en nachtploegen gewerkt en op 10 juni kon met den bouw van de fabriek worden begonnen. Voor dit werk, dat voor ongeveer een miljoen gulden was aangenomen, hadden de bouwers honderdtachtig dagen tijd. Zesenveertig dagen nadat men met de bovenbouw begonnen was, was reeds 3500 m3 beton en een half miljoen kilogram staal verwerkt.

De zendingen machinerieën, die per schip uit Duitsland kwamen, arriveerden in goede orde en begin juli 1912 kon met de montage van de eerste papiermachine – de tweede was eerst in die maand besteld – en van de overige machines een begin worden gemaakt, waartoe een speciaal ingenieursbureau op het terrein der fabriek werd ingericht.

Op het einde van 1913 was Renkum II voltooid en bedrijfsklaar. Doch reeds op 26 april van dat jaar was de eerste papiermachine Pm 16 gaan lopen, in oktober de tweede Pm 17. De machines konden onafhankelijk van elkaar stilstaan voor onderhoud.

Van Gelder Zonen bouwt Renkum 22017-12-13T21:41:51+01:00

Het ontstaan van papier

Aangenomen wordt dat Cai Lun, een Chinees, in 105 n. Chr. het papier heeft uitgevonden. Hij klopte vezels van bamboeriet, de bast van de papiermoerbei en zijdeafval tot brij. Die brij verdunde hij met water en liet het drogen: hij had papier gemaakt. Inmiddels hebben grafvondsten aangetoond dat men in China vóór onze jaartelling al een soort van papier gebruikte. Uit recente archeologische vondsten in het noordwesten van China is gebleken dat het papier vrijwel zeker al bestond in de Han-dynastie (206 voor Chr.)

Het oogsten van de grondstof voor papier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het koken van de vezels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het scheppen van papier

Het uitpersen van het gevormde blad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het drogen van het papier

 

 

 

 

 

 

 

Het ontstaan van papier2017-11-02T20:47:36+01:00

Papyrus

Het woord papier verwijst naar de papyrusplant. Deze plant groeit aan de waterkant van rivieren in het Midden-Oosten, zoals de Nijl. Het “papier” van de papyrusplant werd eerst door de Babyloniërs, daarna door de Egyptenaren (rond 3000 v. Chr.) en vervolgens door Grieken en Romeinen gebruikt om voornamelijk contractuele afspraken vast te leggen.

Papyrusplant. foto by Marchal from Germany

Het papier uit de papyrusplant werd gemaakt door de stengel en de bladeren van de papyrusplant op elkaar te leggen en door het uitoefenen van druk met elkaar te verbinden. Dit was een vrij moeizaam en langdurig proces. De papyrusrepen werden met elkaar verbonden door er met hamers op te slaan. Daarbij kwam er sap uit de bladeren dat weer diende als lijm tussen de repen.

Papyrus2018-08-30T22:29:58+02:00
Ga naar de bovenkant