Beleidsplan Stichting Papiergeschiedenis Renkum – Heelsum

  1. Inleiding

De historie van de papierindustrie in Nederland speelt zich voor een belangrijk deel af aan de Veluwezoom. In de dorpen Renkum en Heelsum zijn de oude papiermolens in de 19deeeuw overgegaan in een drietal papierfabrieken waarvan er nu nog 2 bestaan. Dit zijn Schut Papier en Smurfit Kappa Parenco.
De derde, Pannekoek, is in de 2dewereldoorlog verloren gegaan. De stichting is voorgekomen uit een werkgroep die materialen van deze historie heeft verzameld.

  1. Gegevens van de Stichting

De naam van de stichting is: Stichting Papiergeschiedenis Renkum – Heelsum.
Het RSIN-nummer is 805979852.
De stichting is gevestigd op het terrein van Smurfit Kappa Parenco met als adres Veerweg 1, 6871 AV Renkum en gebruikt het postadres van de fabriek: postbus 1 , 6870 AA Renkum. Op de dagen dat de vrijwilligers van de aanwezig, dinsdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur, zijn in het archief zijn zij te bereiken op telefoonnummer 0317361658.
Het e-mailadres is: info@papiergeschiedenis.nl. Mails naar dit adres verstuurd komen bij de leden van het bestuur van de stichting.
Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is: 41053577
De bankrekening is NL49ABNA0526020105 T.n.v. Stichting Papiergeschiedenis Renkum Heelsum

  1. Beleid

Het doel van de stichting is om materialen, archiefstukken, boeken, voorwerpen e.d. betrekking hebbende op deze historie te bewaren en te ontsluiten om deze toegankelijk te maken voor geïnteresseerden en derden die hiervan gebruik willen maken.
Het ontsluiten gebeurt door alle materialen te voorzien van een uniek nummer en hier een omschrijving aan te verbinden.
Daarnaast geeft de stichting lessen in papierscheppen op scholen. Ook worden voor geïnteresseerden lezingen gehouden over de historie van het papiermaken, vanaf de uitvinding in China in het jaar 105 na Chr. tot heden.
Uiteindelijk is het doel om te komen tot permanente tentoonstelling of een museum over de geschiedenis van het  papier maken. Een dergelijk museum bestaat niet in Nederland.
De stichting heeft inmiddels ervaring opgedaan door diverse tentoonstellingen te organiseren in Renkum en Heelsum. Voor een museum zijn de middelen van de stichting vooralsnog onvoldoende. Om dit te verwezenlijken zijn sponsoren en donoren noodzakelijk.

  1. Werkzaamheden en activiteiten

De belangrijkste werkzaamheden van de stichting bestaan uit archiveren en beschrijven van de bezittingen. Daarnaast worden foto’s gedigitaliseerd en in de systemen vastgelegd. Tentoonstellingen worden opgebouwd en bemand. Ook tijdens braderieën, markten en dergelijke wordt de activiteit van de stichting gedemonstreerd. Scholen worden bezocht om ter plaatse demonstraties te geven in het scheppen van papier en dit ook door de leerlingen te laten uitvoeren.

  1. bestuur

Voorzitter: E. Kraaijkamp
Secretaris: E. Kraaijkamp
Penningmeester: J.W. Filippo
2depenningmeester: J. Theloosen

  1. Financiële gegevens

De stichting ontvangt jaarlijks een donatie van Smurfit Kappa Parenco (SKP) ter grote van € 500 en aan Schut Papier ter grote van € 300. Daarnaast werden kleine bedragen verkregen door het houden van papierschep-bijeenkomsten bij scholen en het houden van lezingen.
In het jaar 2018 is een grote tentoonstelling opgezet ter gelegenheid van de Open Monumenten dagen in Renkum. Hiervoor is extra eenmalige subsidie gevraagd aan SKP, € 7500, van de gemeente Renkum, € 4000, en de Deventerstichting, € 2000. Deze bedrage waren nodig voor de inrichting en huur van het pand aan de Dorpsstraat 21 te Renkum.|De tentoonstelling is in 2019 voortgezet met behulp van subsidie door SKP, €  7500, en de gemeente Renkum, €5000. Door de sterk gestegen huur van het pand, is dit onvoldoende voor het voldoen van de kosten. Een prognose van de financiën voor 2019 is separaat bijgevoegd.
In de voorgaande jaren, voor de tijdelijke tentoonstelling, bedroegen de uitgaven de aankoop van materiaal voor het scheppen van papier en de lezingen.

  1. Beloningsbeleid

De medewerkers van de stichting papiergeschiedenis Renkum Heelsum werken op vrijwillige basis en ontvangen  financieel en materieel geen enkele vergoeding.

Financiële prognose 2019

financiële prognose 2019