Dit zijn de huidige medewerkers van de stichting papiergeschiedenis Renkum Heelsum

Jan Hein Bannier
Voorzitter

Bert Kraaijkamp
Secretaris
en Webmaster

Joop Filippo
1e Penningmeester

Henk van Amerongen
Bestuurslid

Krystyna Frencken
Werkgroepmedewerker

Maas van den Top
Archivaris

Henk Moorrees
Werkgroepmedewerker

Ruth Stap
Werkgroepmedewerker

Jozef Girbau
Werkgroepmedewerker

Gert van den Born
Werkgroepmedewerker

Toon de Klein
Werkgroepmedewerker

Ben Vos
Werkgroepmedewerker