Papiermolen bij de oude kerk

1715

Als rond 1700 de onderste molen op het Loo wordt afgebroken vertrekken Reinder en Evertje Peters naar Renkum naar de molen bij herberg de Bock. In 1715 legden ze de molen aan bij de oude kerk. De molen wordt ook wel de ‘Nieuwe Molen’ genaamd en lag aan de ‘oude molenweg’, thans Onder de Bomen geheten. Alle papiermolens werden verpacht en zelf woonden ze mogelijk op de Hartense korenmolen.

1718

Reynder Oosterhof – eigenaar en papiermaker

1735

Jan Dibbets  wordt eigenaar. Jan Dibbets was getrouwd met Aaltje Jansen en beschikte in die tijd ook over de Hartens papiermolen en de Noordelijke kabeljauwse molen. Jan en Aaltje krijgen 4 kinderen; Johanna, Arendje, Hendrikje en Aaltje. Jan trouwt in 1723 met Gerritje Braakma, uit dit huwelijk komen geen kinderen meer voort.
Als Jan Dibbets komt te overlijden in 1742 gaat de papiermolen naar de dochters uit zijn eerste huwelijk Hendrikje en Aaltje. Neuy Hermsen Houwdorp (ook wel Houtdorp genoemd) is getrouwd met Hendrikje Dibbets en samen dunne ze de molen.

1754

Baronesse van Gendt koop de molen voor 900 gulden waarvan de pachtschuld wordt afgetrokken.

1767

Cornelis Pouwels Schut; pachter en papiermaker. Cornelis is getrouwd met Luitje Alberts (van de Dodeweerd). Ze krijgen 7 kinderen.Cornelis bleef tot rond 1800 op de molen werken. Hij was de laatste papiermaker hier. De jongste zoon Paulus werkt als papiermakersknecht bij Paul Brouwer werkzaam op de papiermolens ‘Goedgedacht’ en ‘Molen op de Hemelse Berg’.

1800

De molen wordt gesloopt. De reden is niet bekend.

De op de kadastrale kaart van 1832 aangegeven nummers150, 151, en 154 behoren dan aan Abraham Pannekoek, nummer 150 staat te boek als ‘water’; wellicht is dit de oude molenplaats. De nummers 151 en 154 staan als ’tuin’ genoteerd.

Bron:
Op kracht van stromend water. H. Hagens 1998
Genealogie site van Jeroen en Gerdien Nikkels, memberss.chello.nl