Sponsors

Een museum maar ook een stichting als Papiergeschiedenis Renkum Heelsum kan niet bestaan zonder sponsoren.
Zeker nu we volop bezig zijn om een echt papiermuseum op te zetten in Renkum stellen we de bijdragen van sponsoren bijzonder op prijs en deze bijdragen zijn mede bepalend of een museum doorgang kan vinden of niet. Sponsoren kunnen uiteraard bedrijven zijn maar ook de persoonlijke bijdrage van mensen zonder bedrijf zijn van harte welkom.

Onze stichting heeft een ANBI status.

 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

 • Voor donateurs van onze culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek.

Wat krijgt u als sponsor?

 • Uiteraard een eervolle vermelding op onze website. Als bedrijf zijnde uiteraard uw logo en naar wens aangevuld met een passende foto en eventuele tekst die de belangen van uw bedrijf nog eens onderstreept.

 • Zodra het museum weer actief wordt een eervole vermelding op ons sponsor bord bij de ingang van het museum.

Hoe wordt je sponsor?

Vul onderstaand formulier in en geeft bij opmerkingen aan welke tekst en/of foto u zou willen gebruiken.
Stort het geld op rekeningnummer: NL49ABNA0526020105 ten name van Stichting papiergeschiedenis Renkum Heelsum

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op een nadere invulling te geven aan het sponsorschap.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname.


  EenmaligJaarlijks

  Sponsoren

   

    Vervaardiging van grafische papier en verpakkingspapier.

  Innovatief en duurzaam door:

  • Verwerking oud papier
  • Hergebruik van reststromen
  • Bio gas centrale
  • Inzet scheepvaart voor vervoer papier en grondstof
  • Opwekking biogas uit afvalwaterslib
  • Onderzoek naar opwekking geothermie
  • Onderzoek naar verwerking bermgras als grondstof

   

  Al 400 jaar actief in het papiermakersvak
  Vervaardiging van kunstenaarspapier, technisch papier, grafisch papier en gekleurd papier.

  Innovatief en duurzaam door:

  • Warmte terugwinning droogkap lucht
  • Waterafstotend papier ter vervanging van plastictassen
  • 1430 zonnepanelen op het dak
  • Verwerking van alternatieve grondstoffen zoals, maaisel, tomaten en paprika planten, cacao vezel en vezels van jeans

   

  Betrokken  Transparant  Veelzijdig  Gecertificeerd

  Hooijer Specialist in:

  • Grond en sloopwerk
  • Bos en cultuur techniek
  • Groenvoorziening en onkruidbestrijding
  • Recycling
  • Asbest sanering
  • Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van infrastructurele en milieutechnische werken

  De visie van de gemeente Renkum is: Renkum, een gemeente waar iedereen zich thuis en te gast voelt!

  De huidige Stichting A.C. van Deventer heeft een ANBI status en heeft tot doel het ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, cultuur en gezondheidszorg in de Gemeente Renkum voor zover de overheid hierin tekort schiet.

  Human Factory Coöperatie U.A.
  The Eduction Center for the Paper Industry
  Development done differently