Renkum 2 – Parenco

1911
Van Gelder Zonen bouwt Renkum 2

Van Gelder Zonen bouwt Renkum 2

Tussen 1911 en 1919 komt de oprichting, bouw en in bedrijf name van Renkum I voor de additionele fabricage van krantenpapier (PM 1 en PM 17) tot stand. Het idee voor Renkum II is eigenlijk even groots van simpelheid als dat, wat leidde tot de oprichting van de eerste cellulosefabriek. Het blijkt, dat de Nederlandse..Lees meer

1913
De NV Hollandsche Houthandel Maatschappij

De NV Hollandsche Houthandel Maatschappij

De N.V. Hollandsche Houthandel Maatschappij met inkoopkantoor in St. Petersburg In 1912 richt Van Gelder Zonen op de “Hollandsche Houthandel Maatschappij”. Daardoor is een direct contact gelegd met de houtmarkt in Rusland en kan men overgaan tot de aankoop van boscomplexen. En dan breekt de eerste wereldoorlog uit, die alle verhoudingen in het economisch leven..Lees meer

1946

Hervatting productie na 2e wereldoorlog

In de 2e wereldoorlog ontstond in beide fabrieken ernstige schade door oorlogshandelingen en roof. Aan de zijkant van het huidige gebouw van de centrale kan men de schade nog zien aan de bakstenen die ontstaan is door kogels en granaten. In 1946 wordt het grootste gedeelte van de schade hersteld en wordt de productie hervat.

1977

Oprichting Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V.

April 1977 oprichting met overheidsdeelname van Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V. voor de bouw van Renkum III, op het terrein van Renkum II, ter vervanging van de productie van de verouderde courantenpapiermachines te Renkum en Velsen.

1978

Renkum 2 gaat op in Van Gelder Courantenpapier B.V.

In 1978 wordt op Renkum 2 een nieuwe moderne  krantenpapiermachine gebouwd onder de naam Van Gelder Courantenpapierfabriek BV. De start was op 1 oktober 1979

1980

Verzelfstandiging van Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V.

Volledige verzelfstandiging na herfinanciering van Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V. (handelsnaam Parenco). Overeenkomst met Van Gelder Papier voor: Leveranties houtslijp en andere diensten aan Renkum I. Inkoop hout t.b.v krantenpapierfabricage te Velsen. Verkoop van krantenpapier van bedrijf Velsen.

1981

Faillissement Van Gelder en ontwikkeling Parenco

Juli 1981 Statutaire naamswijziging van “Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V.” in “Parenco B.V.”. Stopzetting door Van Gelder Zonen van het bedrijf Renkum I (papiermachine 1 en 24) met als gevolg een aanzienlijke vaste kosten derving voor Parenco i.v.m. de beëindiging van leveranties van voornamelijk houtslijp. PM 24  zal in maart 1982 voor rekening van Parenco weer..Lees meer

1982

De gemeente en Renkum 1

Januari 1982 De Gemeente Renkum komt tot overeenstemming met de curatoren van Van Gelder Zonen over de aankoop van terrein en gebouwen van Renkum. Parenco sluit een huurovereenkomst voor 5 jaar (met optie op verlenging met 2 jaar) met de Gemeente Renkum voor de huur van gebouwen en terreinen met betrekking tot papiermachine no. 24,..Lees meer

1984

Haindel koopt 69% van de aandelen

In 1984 wordt 69 % van de aandelen Parenco gekocht door het Duitse papierconcern Haindl. Dat geeft Parenco de kans om een tweede papiermachine te bouwen.

1986

Bouw en ingebruikname Pm1 en overname door Haindel

Bij Parenco (voorheen Renkum III genaamd) wordt een tweede grote krantenpapiermachine gebouwd, PM-1 (Papiermachine 1). De machine is 9 meter breed en heeft een constructiesnelheid van 1500 m/min. Na de bouw van Papiermachine 1 heeft de Haindl de resterende 31 % aandelen overgenomen. Parenco is nu 100 % dochter van Haindl. In 1987 start papiermachine..Lees meer

1987

Start nieuwe papiermachine Pm1

Op 12 juli 1987 start PM1. De officiële in bedrijf name is later en wordt verricht door prins Claus.

1989

Ombouw PM 2

Papiermachine 2 ondergaat een modernisering. De zeefpartij wordt verlengd, er komt een vierde pers bij in de perspartij. De stalen kalander wordt vervangen door een soft-compact kalander en de tussenkalander in de droogpartij verdwijnt. De snelheid van de machine gaat omhoog naar het maximum van 1300 m/min door modernisering van de besturing van de aandrijfmotoren van..Lees meer

1997

Ombouw PM1

Papiermachine 1 ondergaat een omvangrijke modernisering. De langzeefpartij wordt vervangen door een gapformer en de droogpartij wordt aangepast voor hogere snelheden. De snelheid van de machine gaat van maximaal 1350 m/min omhoog naar het maximum van 1600 m/min.

2001

Haindel verkoopt zijn papierindustrie

Het Duitse familiebedrijf Haindl, gevestigd te Augsburg in Duitsland is te klein om in de toekomst een rol van betekenis te spelen op de internationale markt. Het Haindl concern, verkoopt het gehele concern aan het Finse UPM Kymmene en het Noorse Norske Skog. De vestigingen in Augsburg (D), Schongau (D), Schwedt (D) en Steyrermuhl (A)..Lees meer

2002

Personeelsbestand wordt terug gebracht

In 2002 tot 2003 gaat het personeelsbestand van ca. 700 mensen terug naar ca. 490 mensen. De productie van de papiermachines bedraagt nu ca. 450.000 ton papier per jaar. Het personeelsbestand van ca. 490 mensen gaat terug naar ca. 420 mensen. De productie van de papiermachines gaat door hogere efficiency en verbeterprocessen naar ca. 460.000..Lees meer

2009

Stilleggen van PM2

Februari 2009 Door de steeds dalende vraag naar krantenpapier en de wereldwijde financiële bankcrisis is Norske Skog Parenco gedwongen om commerciële stilstanden van de papiermachines te nemen. De PM-2, de oudere papiermachine, staat vanaf april 2009 stil om een productievolume van 120.000 ton krantenpapier uit de markt te nemen. De bedoeling is om in september..Lees meer

2010

Pm1 gaat over naar SC papier

Parenco introduceert op PM1 productie van SC papier op basis van 100% oud papier

2012

Parenco wordt verkocht aan Private Equity partners H2

Parenco (en Reparco) wordt verkocht aan Private equity partners H2.

2014

Besluit tot ombouw Pm2

Besluit tot investering in de PM-2 om deze om te bouwen en weer in gebruik te nemen voor de productie van verpakkingspapier voor de productie van golfkarton.

2016

Ingebruikname vernieuwde Pm2

In Augustus 2016 is de vernieuwde Pm2 in gebruik genomen voor de fabricage van Testliner en fluting voor de karton fabricage.

2018

Parenco wordt overgenomen door Smurfit Kappa

SKG neemt Reparenco over Smurfit Kappa Group plc (“SKG” of “Group”), een van de grootste geïntegreerde producenten vanverpakkingsproducten op papierbasis ter wereld, met activiteiten in Europa en Noord- en Zuid- Amerika, is verheugd te kunnen aankondigen dat het bedrijf, ondanks de belangstelling van concurrenten, een overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Reparenco, een zelfstandige papierproducent en..Lees meer