Claas Jansen Pannekoek was getrouwd met Maria Noyen in Twello 1688. Samen krijgen ze 12 kinderen. Na het overlijden van Claas, in ca. 1718, zet Maria samen met de kinderen het bedrijf voort. Nuey en zijn broer Willem erven de water en wind molen in Heelsum met hof en en huis. Ze moesten echter de overige kinderen uitkopen voor 22226 gld.
De zoons Willem en Neuy kopen ook nog de Zuidelijke Kabeljauwse molen in 1728.
In 1743 kon Maria de schuld die ze hadden bij de Heer van Doorwerth, 9000 gld, ineens terug betalen. Maria maakt een testament waarin de kinderen (zoon Gerrit was overleden in 1736 en zoon Claas in 1728 verdronken) alles erven. De dochter Maria, getrouwd met Willem van Laar mocht haar goed niet verkopen, alleen van de opbrengst genieten.

In 1750 trouwt Neuy Pannekoek met Anna Sophia Worm, ze krijgen drie kinderen;Abraham, Stephanes Johannes en Nicolaas. Het huwelijk van Nuey met Anna Maria betekende het einde van de samenwerking met zijn broer Willem. Nuey kocht van Willem voor 4121 gld zijn deel van de molen en huis en zette het bedrijf alleen voort.

In 1739 ondertekenen de papiermakers op de veluwe een resolutie van 9 november 1739. Het is tot nu toe nog niet duidelijk waar deze resolutie en het genoemde project over ging.

 

De vertaling van deze brief is geschreven in de oorspronkelijke tekst van dat tijdperk

Wij Onderges ..~ Mr Papiermaakers op de Veluw bekennen te zullen voldoen de Genoomen Resolutjes In dato 9 nov 1739 in amsterdam genoomen die ons in druck is ter hand gestelt  Tussen onse factoors en de Mr Papiermakers aan de Zaen kant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copij     Wij ondergs ..~ Papiermaakers gexsamineert hebbende het Project door bemiddeling en Tussenspraeck van alle papierhandelaers & factoors in papieren als meede van alle de papiermaakers aen de Zaen. Egael en een stemmig getroffen en ontworpen den 9 nov 1739.

Resolveeren en belooven Wij stiptelijck aen dat genoemd Project te verbinden en het zelve Puntuelijck te observeeren en te agtervolgen gelijck wij resolveeren & belooven bij deesen onder verband van onse persoone en goederen dezelve onderstellende aan de Hooven van Gelderland en alle Heere Hooven regteren & geregten mits en anders niet dat ons binnen 14 Dagen na Dato deeser onderteekening koomen te blijcken dat alle de papierhandelaers factoors als meede alle de papiermaakers aan de Zaen en in andre quartiere haer op Dusdanege off even gelijcke wijze ook hebben verbonden om het zelve Project promtelijck na te koomen, te observeeren en te agtervolgen.In orConde dit aldus beslooten en onverbreekelijk na gekomen zal worden, hebben deese ongeschreeven naamen eenparig onderteekent op den 2 december 1739

(vertaling H. Moorreees.)