Harten - Renkum 1

Home/Harten - Renkum 1

Beschrijving van de geschiedenis van de papierfabricage op het landgoed Harten

Opening Renkums Beekdal

Alle oorspronkelijke fabrieksgebouwen zijn gesloopt. De schoorsteen van de voormalige energiecentrale werd reeds in eind jaren tachtig neergehaald. Een paar gebouwen, de oude kantoren, worden nog steeds gebruikt door de “Bilderberg”. De oude fabriekshallen werden eerder nog gebruikt door een Doe Het Zelf Zaak, een metaalbewerkingsbedrijf en teakhouten meubel verkoop. Alle deze bedrijvigheid is verhuisd naar het bedrijventerrein in Heteren en naar de Industrieweg in Renkum.

In 2005 werden de plannen gemaakt voor de herinrichting van het industrieterrein aan de Beukenlaan te Renkum, in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied van de Provincie Gelderland en i.s.m. de gemeente Renkum. Motto van het project was ”Integrale visie op natuur, landschap en kunst”.

De industriële kunstenaar Jan van IJzendoorn uit Oosterbeek kreeg de opdracht om kunstwerken te ontwerpen, geïnspireerd op de rijke geschiedenis van papiermaken in de regio Renkum-Heelsum. De Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum was ingeschakeld voor het aanleveren van historisch materiaal: foto’s, tekeningen en informatie.

De officiële opening van het Renkums Beekdal werd op 25 mei 2013 verricht door staatsecretaris Sharon Dijksma en burgemeester van Renkum Jean Paul Gebben. De openingshandeling bestond uit het verwijderen van een blokkade uit de goot van de Oliemolenbeek.

Op 14 maart 2014 werd het nieuwe informatiepaneel onthuld bij het papiermakersmonument in het Renkums Beekdal.

Opening Renkums Beekdal2017-11-12T22:55:21+01:00

Pm 24 komt weer in bedrijf

De Gemeente Renkum komt tot overeenstemming met de curatoren van Van Gelder Zonen over de aankoop van terrein en gebouwen van Renkum I.

Parenco sluit een huurovereenkomst voor 5 jaar (met optie op verlenging met 2 jaar) met de Gemeente Renkum voor de huur van gebouwen en terreinen met betrekking tot papiermachine no. 24, teneinde deze machine in te zetten voor de fabricage van krantenpapier. Hiertoe wordt opgericht door Parenco B.V. een 100% dochteronderneming ”B.V. Papierfabriek Harten”.

Technische voorbereidingen voor leverantie van het benodigde grondstofmengsel vanuit het moederbedrijf via de bestaande houtstofleiding, alsmede voorzieningen aan de papiermachine zelf, worden in gang gezet.

Na de sluiting van Renkum I werd besloten om de PM 24 (papiermachine 24) wederom in bedrijf te stellen. De machine werd, onder de naam Papierfabriek Harten, geschikt gemaakt voor de productie van krantenpapier en na en korte periode van stilstand, op 31 maart 1982 weer opgestart. De gebouwen en de machines waren uit het faillissement van Van Gelder opgekocht door de gemeente Renkum en verhuurd aan Parenco. Op deze wijze werd de werkgelegenheid voor een aantal oud werknemers bewaard en werd met deze productie vooruit gewerkt op de bouw van de nieuwe machine van Parenco.

Na het faillissement van Van Gelder werden de aandelen van Van Gelder Courantenpapier over genomen door de Nederlandse Investeringsmaatschappij. Aangezien het doel van deze maatschappij niet was om papier te maken, is aan de directie van Parenco, zoals het bedrijf ging heten, verzocht een kandidaat te vinden voor de overname van de aandelen. Hiertoe was het Duitse familiebedrijf Haindl te Augsburg bereid en zij namen in 1984 69 % van de aandelen over. Hierbij werd afgesproken dat de overige aandelen door hen overgenomen konden worden wanneer zij een tweede papiermachine zouden bouwen in Renkum.

Pm 24 komt weer in bedrijf2017-11-05T23:17:09+01:00

Gemeente Renkum koopt Renkum 1

De Gemeente Renkum komt tot overeenstemming met de curatoren van Van Gelder Zonen over de aankoop van terrein en gebouwen van Renkum I.

Parenco sluit een huurovereenkomst voor 5 jaar (met optie op verlenging met 2 jaar) met de Gemeente Renkum voor de huur van gebouwen en terreinen met betrekking tot papiermachine no. 24, teneinde deze machine in te zetten voor de fabricage van krantenpapier. Hiertoe wordt opgericht door Parenco B.V. een 100% dochteronderneming ”B.V. Papierfabriek Harten”.

Technische voorbereidingen voor leverantie van het benodigde grondstofmengsel vanuit het moederbedrijf via de bestaande houtstofleiding, alsmede voorzieningen aan de papiermachine zelf, worden in gang gezet.

Gemeente Renkum koopt Renkum 12017-11-05T23:13:08+01:00

Renkum 1 gaat stil

Stopzetting door Van Gelder Zonen van het bedrijf Renkum I (papiermachine 1 en 24) met als gevolg een aanzienlijke vaste kosten derving voor Parenco i.v.m. de beëindiging van leveranties van voornamelijk houtslijp.

Renkum 1 gaat stil2017-11-05T23:08:04+01:00

Ingebruikname Pm 24

In gebruik name van de nieuwe papiermachine no. 24 op Renkum I voor de fabricage van tijdschriften papier; diepdruk.

Ingebruikname Pm 242017-11-05T23:05:31+01:00

Hervatting van de productie

Hervatting van de productie van de in de 2e-Wereldoorlog deels zwaar beschadigde Fabrieken Renkum I en Renkum II.

Hervatting van de productie2017-11-05T23:02:31+01:00

Overgang naar houtstofhoudende soorten

Overgang op Renkum I naar de productie van houtstofhoudende soorten “Het jaar 1930 is voor de papierfabrikanten een slecht jaar, met alleen maar voorbijgaande “kenteringen ten goede”. Wat Van Gelder betreft levert bijvoorbeeld het eerste kwartaal nog een normale winst op. Daarna verstoort de door de crisis veroorzaakte ernstige prijsdaling alle verhoudingen. Men gaat noodgedwongen geheel nieuwe fabrikaten produceren: Renkum I neemt de productie van houtstofhoudende, dus goedkope papieren ter hand.”

Overgang naar houtstofhoudende soorten2017-11-05T23:00:56+01:00

Nieuwe papiermachine

Toevoeging Renkum I een papiermachine van 3 meter. Van Gelder Zonen voegt in 1927 in de fabriek Renkum I een papiermachine van 3 meter bij de bestaande; Papiermachine no. l.

Nieuwe papiermachine2017-11-05T22:58:02+01:00
Ga naar de bovenkant