De Gemeente Renkum komt tot overeenstemming met de curatoren van Van Gelder Zonen over de aankoop van terrein en gebouwen van Renkum I.

Parenco sluit een huurovereenkomst voor 5 jaar (met optie op verlenging met 2 jaar) met de Gemeente Renkum voor de huur van gebouwen en terreinen met betrekking tot papiermachine no. 24, teneinde deze machine in te zetten voor de fabricage van krantenpapier. Hiertoe wordt opgericht door Parenco B.V. een 100% dochteronderneming ”B.V. Papierfabriek Harten”.

Technische voorbereidingen voor leverantie van het benodigde grondstofmengsel vanuit het moederbedrijf via de bestaande houtstofleiding, alsmede voorzieningen aan de papiermachine zelf, worden in gang gezet.