De N.V. Hollandsche Houthandel Maatschappij met inkoopkantoor in St. Petersburg In 1912 richt Van Gelder Zonen op de “Hollandsche Houthandel Maatschappij”. Daardoor is een direct contact gelegd met de houtmarkt in Rusland en kan men overgaan tot de aankoop van boscomplexen. En dan breekt de eerste wereldoorlog uit, die alle verhoudingen in het economisch leven verstoort, op een wijze, tot op dat ogenblik, ongekend. Ook Van Gelder Zonen ondervindt de in snel tempo oprijzende, torenhoge moeilijkheden, voor welke alle papierfabrikanten in Nederland zich zien gesteld: gebrek aan grondstoffen, materialen en brandstof; het wegvallen van afzetmarkt plotselinge prijsstijgingen en andere onvoorziene gebeurtenissen; en daarbij een door de noodtoestand geboden staatsbemoeienis, die de bewegingsvrijheid van de individuele fabrikant binnen enge grenzen bindt.

De N.V. Hollandsche Houthandel Maatschappij, die door middel van een eigen inkoopkantoor te Sint Petersburg Van Gelder Zonen van hout voor de cellulose- en houtstoffabrieken voorzag, moet in 1917 geliquideerd worden. Het vele papier nodig voor de rantsoeneringskaarten in Nederland, maakt echter dat in het bijzonder de fabriek te Wormer vrij regelmatig kan doorwerken.

1914-1918 Verkoopkantoor te Londen voor de afzet van krantenpapier Van 1914 tot 1918 heeft Van Gelder Zonen een eigen verkoopkantoor te Londen en voor de export naar Engeland dient het speciaal daarvoor gekochte stoomschip Eendracht (300 ton laadvermogen), dat na de afkondiging van de verscherpte duikbootoorlog in februari 1917 op Scandinavië gaat varen.

In 1919 zal het schip, dat 77.000 gulden heeft gekost, aan een Engelse firma verkocht worden voor 11.000 pond sterling.