Renkum 2 – Parenco

Home/Timeline Stories/Renkum 2 – Parenco

Beschrijving van de geschiedenis van de papierfabricage aan de rijn bij Renkum

Parenco wordt overgenomen door Smurfit Kappa

SKG neemt Reparenco over
Smurfit Kappa Group plc (“SKG” of “Group”), een van de grootste geïntegreerde producenten vanverpakkingsproducten op papierbasis ter wereld, met activiteiten in Europa en Noord- en Zuid-
Amerika, is verheugd te kunnen aankondigen dat het bedrijf, ondanks de belangstelling van concurrenten, een overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Reparenco, een zelfstandige papierproducent en recyclingonderneming in Nederland.

Met twee machines heeft de papierfabriek van Reparenco in Nederland een capaciteit van 675.000
ton samen met een recycling capaciteit van 750.000 ton. Reparenco heeft 315 mensen in dienst en
heeft voor € 189 miljoen aan bruto activa. In de periode van 12 maanden tot en met april 2018 wist
het bedrijf een EBITDA van € 41 miljoen te realiseren terwijl de productie gedurende die tijd naar
een hoger niveau werd getild.
Vanuit strategisch oogpunt past Reparenco prima bij de bestaande bedrijfsactiviteiten van SKG in
Europa en naar verwachting levert dit op de korte termijn belangrijke synergie-effecten op allerlei
gebieden, waaronder de verhoogde integratie van containerboard en de recyclingactiviteiten in de
Group.
Het te betalen bedrag komt uit de bestaande middelen van de Group. Naar verwachting wordt de
transactie binnen vier tot zes weken afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke
afrondingsvoorwaarden en aanpassingen en de goedkeuring van de desbetreffende
toezichthouders.
De highlights van de transactie
− Versnelt de strategische doelstellingen van de Group volgens het Middellange Termijn Plan;
− Levert vanaf dag 1 EBITDA zonder opstartrisico;
− Overname van een papierfabriek met een capaciteit van 675.000 ton in de kernregio van
SKG in Europa;
− De fabriek telt twee machines met een capaciteit van 405.000 ton recycled containerboard
(papier dat wordt gebruikt in golfkarton) en 270.000 ton grafisch papier (met de mogelijkheid

smurfitkappa.com
van conversie naar containerboard);
− De fabriek heeft ook 750.000 ton aan recycling capaciteit; en,
− Versterkt de papierintegratie van SKG – de Group heeft momenteel een tekort van 700.000
ton aan recycled containerboard in Europa.
Smurfit Kappa Group CEO, Tony Smurfit, zegt hierover: “Het doet ons genoegen te kunnen
aankondigen dat we een overeenkomst hebben voor de overname van Reparenco, waarmee we
een proces dat op 1 februari van dit jaar begon geslaagd kunnen afsluiten. De overname van
Reparenco is een aanvulling op onze bestaande bedrijfsactiviteiten, versterkt ons geïntegreerde
bedrijfsmodel en versnelt een centraal element van ons middellange termijnplan.
Wij heten alle medewerkers van Reparenco welkom bij Smurfit Kappa. Wij zijn ervan overtuigd dat
de culturen van onze bedrijven prima op elkaar aansluiten en dat we op de korte, middellange en
lange termijn waarde zullen genereren voor al onze stakeholders.”

Parenco wordt overgenomen door Smurfit Kappa2019-03-14T22:05:19+01:00

Haindel koopt 69% van de aandelen

In 1984 wordt 69 % van de aandelen Parenco gekocht door het Duitse papierconcern Haindl. Dat geeft Parenco de kans om een tweede papiermachine te bouwen.

Haindel koopt 69% van de aandelen2017-12-13T22:03:42+01:00

Ingebruikname vernieuwde Pm2

In Augustus 2016 is de vernieuwde Pm2 in gebruik genomen voor de fabricage van Testliner en fluting voor de karton fabricage.

Ingebruikname vernieuwde Pm22017-11-05T21:38:48+01:00

Besluit tot ombouw Pm2

Besluit tot investering in de PM-2 om deze om te bouwen en weer in gebruik te nemen voor de productie van verpakkingspapier voor de productie van golfkarton.

Besluit tot ombouw Pm22017-11-05T21:44:30+01:00

Stilleggen van PM2

Februari 2009
Door de steeds dalende vraag naar krantenpapier en de wereldwijde financiële bankcrisis is Norske Skog Parenco gedwongen om commerciële stilstanden van de papiermachines te nemen. De PM-2, de oudere papiermachine, staat vanaf april 2009 stil om een productievolume van 120.000 ton krantenpapier uit de markt te nemen. De bedoeling is om in september weer te starten met de PM-2. Alle medewerkers blijven wegend de tijdelijk stilstand allemaal in dienst.

Juni 2009

De board van Norske Skog neemt op donderdag 11 juni 2009 het voorgenomen besluit om PM-2 voor onbepaalde tijd uit bedrijf te nemen. Dit betekent dat PM-2 hoogstwaarschijnlijk nooit meer in bedrijf zal worden genomen; effectief betekent dat sluiten van de PM-2. Door dit besluit zal 225.00 ton krantenpapier uit de markt worden genomen. Reden is de nog steeds afnemende vraag naar krantenpapier, de hogere kostprijs van het papier door o.a. de hoge energiekosten in Nederland en de overcapaciteit wereldwijd.

Op vrijdag 12 juni 2009 worden alle medewerkers door het management van Norske Skog Parenco  in gezamenlijke bijeenkomsten over dit besluit ingelicht. Norske Skog communiceert via de internationale pers dat bij Norske Skog Parenco er 170-200 banen zullen verdwijnen van de huidige 420 banen.

Wereldwijd zullen ook bij andere vestigingen van Norske Skog in totaal zo’n 600 banen verdwijnen.

Norske Skog Parenco zal zo moeten worden gereorganiseerd dat de fabriek met één papiermachine een levensvatbare en winstgevende businessunit wordt. Omdat alle installaties op 2 papiermachines zijn uitgelegd, zal dit een een ingrijpende reorganisatie worden voor alle medewerkers en voor de keuze van de procesinstallaties die nodig zijn voor de toekomst.

December 2009

Na een lang traject waarin de datum voor de bekendmaking van de uitvoering van de reorganisatie verschillende malen wordt verschoven, is 9 december 2009 de uiteindelijke datum geworden voor de bekendmaking.

Op vrijdag 4 december is er een overeenkomst tussen de vakbonden en de directie van Norske Skog Parenco over het sociaal plan en de adviesaanvraag voor de Ondernemingsraad. Dus vlak voor het weekend kunnen de brieven naar alle medewerkers worden verstuurd met een uitnodiging om op woensdag 9 december 2009 naar Congrescentrum Papendal te komen waar men te horen krijgt of men mag blijven of dat men ontslag krijgt. Op dinsdag 8 december worden echter al alle leidinggevenden van hun situatie op de hoogte gesteld, dit omdat de leidinggevenden ook een rol hebben op woensdag 9 december.

Het resultaat van de reorganisatie is dat papiermachine-2 voor onbepaalde tijd (definitief) uit bedrijf gaat, de Thermomechanische Pulpfabrieken (TMP-A, TMP-B en TMP-C) en Flotatie OntinktingsInstallatie 5 (FOI-5) worden gesloten.

Deze beslissing heeft tot gevolg dat het aantal medewerkers terug gaat van ca. 435 naar ca. 275 medewerkers. Voor 29 medewerkers is er een bijzondere vertrekregeling waarbij de medewerkers 57 jaar en ouder zijn. De onderverdeling in de ontslagaanvraag van 124 medewerkers is dat 69 functies vervallen, 2 keer vervalt de taakgroep van de medewerkers en 53 medewerkers worden boventallig verklaard op basis van het wettelijk afspiegelingsprincipe.

Stilleggen van PM22017-11-05T21:13:57+01:00

Personeelsbestand wordt terug gebracht

In 2002 tot 2003 gaat het personeelsbestand van ca. 700 mensen terug naar ca. 490 mensen. De productie van de papiermachines bedraagt nu ca. 450.000 ton papier per jaar.
Het personeelsbestand van ca. 490 mensen gaat terug naar ca. 420 mensen. De productie van de papiermachines gaat door hogere efficiency en verbeterprocessen naar ca. 460.000 ton papier per jaar.

Personeelsbestand wordt terug gebracht2017-11-05T21:49:54+01:00

Haindel verkoopt zijn papierindustrie

Het Duitse familiebedrijf Haindl, gevestigd te Augsburg in Duitsland is te klein om in de toekomst een rol van betekenis te spelen op de internationale markt. Het Haindl concern, verkoopt het gehele concern aan het Finse UPM Kymmene en het Noorse Norske Skog.

De vestigingen in Augsburg (D), Schongau (D), Schwedt (D) en Steyrermuhl (A) gaan naar  UPM Kymmene, de vestigingen in Walsum (D) en Renkum (NL) gaan naar Norske Skog.

November 2001
Parenco komt in het bezit van Norske Skog, een Noorse internationale papierproducent. Het bedrijf krijgt de naam “Norske Skog  Parenco B.V.”

Haindel verkoopt zijn papierindustrie2017-11-05T21:50:34+01:00
Ga naar de bovenkant