Na het overlijden van Nicolaas Pannekoek Neuy Zn in 1884 wordt het bedrijf voortgezet door Kamperdijk en onder andere zijn twee zoons onder de naam n.v. Koninklijke papierfabriek Heelsum voorheen Pannekoek en Co. sinds 1901. Men maakt inmiddels gebruik van aandelen en in nevenstaand kopie van een deel van de oprichtingsacte van de Naamloze  Vennootschap wordt aangegeven wie de aandeelhouders waren. De volledige tekst van de oprichting van de vennootschap en de daarbij behorende gebouwen, rechten en plichten kun je HIER  lezen

Onderstaand het koninklijke besluit van goedkeuring voor het gebruik van de naam ‘Koninklijk’ in de bedrijfsnaam

De fabriek had het moeilijk, niet in de laatste plaats door de hardnekkige pogingen van Kamperdijk om langs half machinale weg een product te maken dat voor het handgeschepte oud-Hollandse papier niet hoefde onder te doen.

Onderstaand een plattegrond van de fabriek vermoedelijk de fabriek van 1901. Het origineel kun je HIER  inzien.

In 1904 krijgt het bedrijf een diploma van de Honner with cross and gold medal and door de Cristal Palace international exhibitions te Westminster.

In 1904 volgende een reorganisatie waarbij de tenaamstelling wordt gewijzigd in n.v. Koninklijke papierfabriek voorheen Pannekoek & Co.
J.C. Spakler Jr., Schoonzoon van Kamperdijk Sr., een Amsterdamse suikerraffinadeur die vroeger bij W. Sanders Tzn. op Harten had gewerkt, werd voorzitter van de raad van bestuur, waarin als leden toe traden Jacob Proost en J. Proost Jr. als belangrijkste afnemers, ing. A. Spakler, en N.J.F. Kamperdijk als gedelegeerd lid.  De dagelijkse leiding kwam aan Kamperdijks zoon, Nico Kamperdijk.

Nico Kamperdijk is in 1914 als directeur opgevolgd door H. Tomassen. Onder zijn directie werd van de Nederlandse staat de leverantie van het bankpapier verkregen.
De in 1924 aan het hoofd gekomen Walther Stegher heeft voor de fabricage van het bankpapier een naar eigen vinding geconstrueerde papiermachine opgesteld.

Onderstaand een aantal foto’s van de fabriek van Pannekoek rond de tijd 1904.

Papierfabriek Pannekoek

verwerken van lompen bij Pannekoek

Hollander Pannekoek

riemaandrijving Pannekoek

Pers en vellensnijder Pannekoek

verwerking Pannekoek

Kantoor Pannekoek

medewerkers pannekoek