Februari 2009
Door de steeds dalende vraag naar krantenpapier en de wereldwijde financiële bankcrisis is Norske Skog Parenco gedwongen om commerciële stilstanden van de papiermachines te nemen. De PM-2, de oudere papiermachine, staat vanaf april 2009 stil om een productievolume van 120.000 ton krantenpapier uit de markt te nemen. De bedoeling is om in september weer te starten met de PM-2. Alle medewerkers blijven wegend de tijdelijk stilstand allemaal in dienst.

Juni 2009

De board van Norske Skog neemt op donderdag 11 juni 2009 het voorgenomen besluit om PM-2 voor onbepaalde tijd uit bedrijf te nemen. Dit betekent dat PM-2 hoogstwaarschijnlijk nooit meer in bedrijf zal worden genomen; effectief betekent dat sluiten van de PM-2. Door dit besluit zal 225.00 ton krantenpapier uit de markt worden genomen. Reden is de nog steeds afnemende vraag naar krantenpapier, de hogere kostprijs van het papier door o.a. de hoge energiekosten in Nederland en de overcapaciteit wereldwijd.

Op vrijdag 12 juni 2009 worden alle medewerkers door het management van Norske Skog Parenco  in gezamenlijke bijeenkomsten over dit besluit ingelicht. Norske Skog communiceert via de internationale pers dat bij Norske Skog Parenco er 170-200 banen zullen verdwijnen van de huidige 420 banen.

Wereldwijd zullen ook bij andere vestigingen van Norske Skog in totaal zo’n 600 banen verdwijnen.

Norske Skog Parenco zal zo moeten worden gereorganiseerd dat de fabriek met één papiermachine een levensvatbare en winstgevende businessunit wordt. Omdat alle installaties op 2 papiermachines zijn uitgelegd, zal dit een een ingrijpende reorganisatie worden voor alle medewerkers en voor de keuze van de procesinstallaties die nodig zijn voor de toekomst.

December 2009

Na een lang traject waarin de datum voor de bekendmaking van de uitvoering van de reorganisatie verschillende malen wordt verschoven, is 9 december 2009 de uiteindelijke datum geworden voor de bekendmaking.

Op vrijdag 4 december is er een overeenkomst tussen de vakbonden en de directie van Norske Skog Parenco over het sociaal plan en de adviesaanvraag voor de Ondernemingsraad. Dus vlak voor het weekend kunnen de brieven naar alle medewerkers worden verstuurd met een uitnodiging om op woensdag 9 december 2009 naar Congrescentrum Papendal te komen waar men te horen krijgt of men mag blijven of dat men ontslag krijgt. Op dinsdag 8 december worden echter al alle leidinggevenden van hun situatie op de hoogte gesteld, dit omdat de leidinggevenden ook een rol hebben op woensdag 9 december.

Het resultaat van de reorganisatie is dat papiermachine-2 voor onbepaalde tijd (definitief) uit bedrijf gaat, de Thermomechanische Pulpfabrieken (TMP-A, TMP-B en TMP-C) en Flotatie OntinktingsInstallatie 5 (FOI-5) worden gesloten.

Deze beslissing heeft tot gevolg dat het aantal medewerkers terug gaat van ca. 435 naar ca. 275 medewerkers. Voor 29 medewerkers is er een bijzondere vertrekregeling waarbij de medewerkers 57 jaar en ouder zijn. De onderverdeling in de ontslagaanvraag van 124 medewerkers is dat 69 functies vervallen, 2 keer vervalt de taakgroep van de medewerkers en 53 medewerkers worden boventallig verklaard op basis van het wettelijk afspiegelingsprincipe.