Van Gelder Zonen koopt de papierfabriek Harten van de firma W. Sanders Tzn. te Renkum.

Van 21 oktober 1907 af werkte deze fabriek voor rekening van Van Gelder Zonen en op 1 November daaraanvolgend werd de akte van koop gepasseerd en ging de fabriek aan Van Gelder Zonen over. Haar inrichting beantwoordde echter niet aan de eisen die men op dat gebied stelde, en een algehele reorganisatie van het bedrijf was het eerste volgde. Van de drie aanwezige papiermachines werd er een verkocht, terwijl de beide andere verbouwd en gemoderniseerd werden.

Omdat de kwaliteit van het beekwater zeer goed bleek te zijn, werd besloten de vervaardiging van pakpapier, waarop de Firma Sanders zich eveneens had toegelegd, te staken en uitsluitend de fijnere soorten papier te fabriceren. Gedurende het eerste jaar dat de fabriek te Renkum in bedrijf was, behaalde men geen gunstig resultaat — veel diende te worden gewijzigd en verbeterd aan krachtbronnen, papiermachines, en hulpapparaten, voordat alles naar wens liep. In 1909 kon echter voortdurend op volle kracht worden gewerkt, en deze vergroting van het productievermogen had mede in 1910 de bouw van de tweede cellulosefabriek te Velsen tengevolge.