De opbouw van het papiermuseum

Nu, met de tomelose inzet van  Hans Bregman, Kees van Dongen en Marja Schippers wordt het pand van Zeeman omgetoverd tot een echte papiertentoonstelling en hebben we voldoende vrijwilligers die ons kunnen helpen het museum gestalte te geven en te draaiende te houden.
Onderstaand een indicatie van de bouwfase.

In het museum zal ruim aandacht gegeven worden aan de historie van het papier en de weg die het ontstaan van papier heeft afgelegd van China tot Nederland. Naast de papiermolens die hier in het beekdal van Renkum en Heelsum hebben gestaan zal aandacht worden besteed aan de papierfabricage na 1900 in deze omgeving zoals De firma Pannekoek, Van Gelder, nu Parenco, en Schut papier.
Op diverse schermen en in een verkleinde biscoop zijn diverse films te zien over het verleden en het heden van papier maken. tevens bestaat de mogelijkheid om zelf papier te scheppen en er is een leuke kleurwedstrijd voor de kinderen.