Januari 1982

De Gemeente Renkum komt tot overeenstemming met de curatoren van Van Gelder Zonen over de aankoop van terrein en gebouwen van Renkum.
Parenco sluit een huurovereenkomst voor 5 jaar (met optie op verlenging met 2 jaar) met de Gemeente Renkum voor de huur van gebouwen en terreinen met betrekking tot papiermachine no. 24, teneinde deze machine in te zetten voor de fabricage van krantenpapier. Hiertoe wordt opgericht door Parenco B.V. een 100% dochteronderneming ”B.V. Papierfabriek Harten”.
Technische voorbereidingen voor leverantie van het benodigde grondstofmengsel vanuit het moederbedrijf via de bestaande houtstofleiding, alsmede voorzieningen aan de papiermachine zelf, worden in gang gezet.

Maart 1982
Ter versteviging van de afzet van krantenpapier in Groot Brittannië en Ierland wordt een verkoopkantoor te Londen opgericht onder de naam “Parenco Newsprint (U.K.) Ltd

April 1982

Na de sluiting van Renkum I werd besloten om de PM 24 (papiermachine 24) wederom in bedrijf te stellen. De machine werd, onder de naam Papierfabriek Harten, geschikt gemaakt voor de productie van krantenpapier en na en korte periode van stilstand, op 31 maart 1982 weer opgestart. De gebouwen en de machines waren uit het faillissement van Van Gelder opgekocht door de gemeente Renkum en verhuurd aan Parenco. Op deze wijze werd de werkgelegenheid voor een aantal oud werknemers bewaard en werd met deze productie vooruit gewerkt op de bouw van de nieuwe machine van Parenco.

Na het faillissement van Van Gelder werden de aandelen van Van Gelder Courantenpapier over genomen door de Nederlandse Investeringsmaatschappij. Aangezien het doel van deze maatschappij niet was om papier te maken, is aan de directie van Parenco, zoals het bedrijf ging heten, verzocht een kandidaat te vinden voor de overname van de aandelen. Hiertoe was het Duitse familiebedrijf Haindl te Augsburg bereid en zij namen in 1984 69 % van de aandelen over. Hierbij werd afgesproken dat de overige aandelen door hen overgenomen konden worden wanneer zij een tweede papiermachine zouden bouwen in Renkum.