Juli 1981
Statutaire naamswijziging van “Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V.” in “Parenco B.V.”.
Stopzetting door Van Gelder Zonen van het bedrijf Renkum I (papiermachine 1 en 24) met als gevolg een aanzienlijke vaste kosten derving voor Parenco i.v.m. de beëindiging van leveranties van voornamelijk houtslijp.
PM 24  zal in maart 1982 voor rekening van Parenco weer 5 jaar in bedrijf komen voor het maken van krantenpapier.

Augustus 1981
Het faillissement wordt uitgesproken over Van Gelder Zonen.

Oktober 1981
Oprichting door Parenco B.V. van een 100 % dochteronderneming “Parenco Hout B.V.'”.

December 1981
De productie van krantenpapier te Velsen wordt beëindigd. Daarmee vervalt voor Parenco o.a. de afzet van de betreffende productie.