1905

In 1905 werd de firma G. Schut & Zonen opgericht waar Vader Gerrit, en de zonen Marten en Hendrik de vennoten waren. In 1912 wordt de broer van Marten en Hendrik, Gerrit Pouwel Jacob als vennoot toegevoegd. In September 1917 trok Gerrit, inmiddels 78 jaar oud, zich uit de papierfabriek terug en droeg die over aan zijn zonen.
Martens broer Hendrik begon als reiziger / vertegenwoordiger en werd later bedrijfsleider in de fabriek. De jongste van de drie broers, Gerrit Pouwel Jacob, die altijd ongehuwd is gebleven, werkte op het kantoor. De vader Gerrit Schut is op 87 jarige leeftijd in Heelsum overleden.

Tijdens de tweede wereldoorlog kregen Gerrit Jan, zoon van Marten en Ben Schut, zoon van Hendrik de leiding over de fabriek.

Per 1 januari 1905 wordt de eerste vennootschap  opgericht tussen Gerrit Schut (de vader) en beide zoons Marten en Hendrik Schut.

In 1907 is er word wederom melding gemaakt van het oprichten van een vennootschap tussen Gerrit, Marten en Hendrik. De reden hiervoor is niet bekend.

In 1912 wordt er een nieuwe vennootschap opgericht waarbij de derde zoon Gerrit Paul Jacob aan de vennootschap wordt toegevoegd.

In 1917 is er een nieuwe vennootschapsacte opgemaakt waarbij de vader, Gerrit Schut, niet meer voorkomt. Gerrit was op dat moment 79 jaar oud. Hij is in Heelsum overleden op 87 jarige leeftijd.

 

1907 Nieuwsblad voor den boekhandel Schut oprichten vennootschap

1904 nieuwsblad voor den boekhandel aangaande een vennootschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1912 Arnhemse courant aangaan nieuwe vennootschap.