1948

In 1948 werd de firma omgezet in een N.V., om het kapitaal te verkrijgen wat nodig was voor nieuwe machines. Er is toen voor rond een half miljoen gulden geïnvesteerd. In 1967 werd de fabriek uitgebreid met een tweede fabriekshal. De N.V. Papierfabriek voor heen G. Schut en Zn. Beschikte toen over een 150 cm. Brede gecombineerde rondzeef – langzeefmachine en een 180 cm. brede langzeef waarop waardepapier. Registerpapier, akwarelpapier, systeemkaarten karton en dergelijke en als specialiteit filtreerpapier worden vervaardigd. De jaarcapaciteit bedroeg toen ca. 1500 ton Gerrit Jan Schut was de laatste directeur bij Schut in het bedrijf; in 1977 verliet hij de fabriek. De laatste van de familie schut die bij de papierfabriek heeft gewerkt was Hendrik Jan Schut, een zoon van Hendrik Schut, hij verliet het bedrijf in 1977. In de zomer van 1982 werd door de Van Gelder Papierbedrijven in Apeldoorn, de zelfstandige voortzetting van de Apeldoornse fabriek van het failliete van Gelder concern een bod gedaan op het aandelen kapitaal van het Heelsumse bedrijf, dat toen met 44 man personeel een jaaromzet van 4,5 miljoen gld. maakte.

Bron:
Geertje Schut Haar nakomelingen in en op papier. 2016 door Ton van der Meer