Volledige verzelfstandiging na herfinanciering van Van Gelder Courantenpapierfabriek B.V. (handelsnaam Parenco). Overeenkomst met Van Gelder Papier voor:

  1. Leveranties houtslijp en andere diensten aan Renkum I.
  2. Inkoop hout t.b.v krantenpapierfabricage te Velsen.
  3. Verkoop van krantenpapier van bedrijf Velsen.