Schut papier

Home/Schut papier

De geschiedenis van papierfabriek Schut na 1895

De vennootschappen van G.Schut en Zonen

1905

In 1905 werd de firma G. Schut & Zonen opgericht waar Vader Gerrit, en de zonen Marten en Hendrik de vennoten waren. In 1912 wordt de broer van Marten en Hendrik, Gerrit Pouwel Jacob als vennoot toegevoegd. In September 1917 trok Gerrit, inmiddels 78 jaar oud, zich uit de papierfabriek terug en droeg die over aan zijn zonen.
Martens broer Hendrik begon als reiziger / vertegenwoordiger en werd later bedrijfsleider in de fabriek. De jongste van de drie broers, Gerrit Pouwel Jacob, die altijd ongehuwd is gebleven, werkte op het kantoor. De vader Gerrit Schut is op 87 jarige leeftijd in Heelsum overleden.

Tijdens de tweede wereldoorlog kregen Gerrit Jan, zoon van Marten en Ben Schut, zoon van Hendrik de leiding over de fabriek.

Per 1 januari 1905 wordt de eerste vennootschap  opgericht tussen Gerrit Schut (de vader) en beide zoons Marten en Hendrik Schut.

In 1907 is er word wederom melding gemaakt van het oprichten van een vennootschap tussen Gerrit, Marten en Hendrik. De reden hiervoor is niet bekend.

In 1912 wordt er een nieuwe vennootschap opgericht waarbij de derde zoon Gerrit Paul Jacob aan de vennootschap wordt toegevoegd.

In 1917 is er een nieuwe vennootschapsacte opgemaakt waarbij de vader, Gerrit Schut, niet meer voorkomt. Gerrit was op dat moment 79 jaar oud. Hij is in Heelsum overleden op 87 jarige leeftijd.

 

1907 Nieuwsblad voor den boekhandel Schut oprichten vennootschap

1904 nieuwsblad voor den boekhandel aangaande een vennootschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1912 Arnhemse courant aangaan nieuwe vennootschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vennootschappen van G.Schut en Zonen2018-01-20T23:07:50+01:00

De molen en huis branden af.

1895

Op 6 mei 1895 brandde de fabriek echter geheel af, ook molen en woonhuis. In de Arnhemse courant verscheen het volgende artikel: “ Renkum, 6 mei. Heden voormiddag elf uur ontstond brand in de papiermolen met woonhuis van de heer G.Schut, te Heelsum – Doorwerth. Vonken uit den schoorsteen deden vermoedelijk het strooien dak vlam vatten en in een ogenblik stond het geheele gebouw met zeer brandbare inhoud, aangewakkerd door den fellen wind, in volle vlam, zoodat er aan blusschen niet te denken viel en er slechts weinig van den inboedel gered kon worden. Het vuur tasten ook twee in de nabijheid staande schuren aan, die met den inhoud, behalve het vee, vernield werden. De schade, ook aan gereedschappen, grondstoffen en papier, gevoegd bij de gedwongen werkeloosheid der arbeiders, is aanzienlijk; gelukkig was alles verzkerd bij de Brusselsche Maatschappij. De bij den heer Schut in aanbouw zijnde en nog niet geheel voltooide nieuwe fabriek is gespaard gebleven. De burgemeester en de overige leden van het gemeentebestuur van Doorwerth moedigden de brandweer spuitgasten aan, die niets onbeproefd lieten, om te redden en meerdere vernieling te voorkomen.” Zoals uit dit artikel blijkt was de geheel nieuwe, door stoom aangedreven fabriek grotendeels gespaard gebleven. Na afbouw werden daar langs machinale weg de beste papiersoorten geproduceerd.
Bij de sloop van de molen is er een balk tevoorschijn gekomen met het jaartal 1618 erop. Vroeger beitelde de timmerman vaak het jaartal en zijn initialen in een balk in het pand wat hij bouwde aldus Gerrit Schut De balk is jammer genoeg niet bewaard gebleven.

In 1908 kwam hier een voor die tijd ultramoderne gasmotor, gebouwd door Thomassen in Arnhem, die tot 1941 in de fabriek dienst heef gedaan en vervolgens , na vele omzwervingen als technisch monument bij de technische Hogeschool in Delft staat.
Gerrit was niet alleen een uitstekende papierfabrikant en ondernemer die met zijn tijd mee wist te gaan. Ook was hij maatschappelijk betrokken in de kleine gemeenschap van Heelsum waarvan hij deel uit maakte. Zo was Gerrit kerkmeester van de Ned. Hervormde kerk van Heelsum en lid van de gemeenteraad van Doorwerth getuige onderstaande foto.
Burgemeester was toen Ph.F.A.J. Baron van Brakell van Wadenoyen en Doorwerth; secretaris J.G.H. van der Dussen. Leden van de gemeenteraad waren: J.L. Aberson, G. Frederiks , M. Jacobs, B.H. Hupkes, J. van Maanen en G. Schut.

Bron:
H. Voorn. De papiermolens in Gelderland, Overijssel en Limburg.
Geertje Schut, haar nakomelingen in en op papier. Ton van der Meer. 2016

Foto: Stichting Heemkunde voor de gemeente Renkum. http://www.heemkunderenkum.nl

 

De molen en huis branden af.2018-01-22T23:01:21+01:00
Ga naar de bovenkant